Danh mục: Uncategorized
Thông tin tour
Mã Tour: K5-SNES
Ngày: 5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: 6/3; 24/4; 15/5, 22/5; 24/7; 7/8, 14/8, 21/8
Phương tiện: Hãng bay VJ
Khách sạn: 4 sao
Chỉ 10.990.00 VND
20644.1 lượt xem | 0 bình lưận | 676 đặt tour
Thông tin tour
Mã Tour: K6-SJNEY
Ngày: 6 Ngày 5 Đêm
Khởi hành: 25/5;26/5
Phương tiện: Hãng bay OZ
Khách sạn: 4 sao
Chỉ 19.990.000 VND
18775 lượt xem | 0 bình lưận | 2528 đặt tour
Thông tin tour
Mã Tour: I5 - BKBTT
Ngày: 5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: 27/4
Phương tiện: Hãng bay OD
Khách sạn: 4*
Chỉ 18.490.000 19.500.000
18464 lượt xem | 0 bình lưận | 2360 đặt tour
Thông tin tour
Mã Tour: K5-SNESY
Ngày: 5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: 12/04; 23/05
Phương tiện: Hãng bay OZ
Khách sạn: 4 sao
Chỉ 13.500.000 VNĐ 14.290.000
19634 lượt xem | 0 bình lưận | 1890 đặt tour
Thông tin tour
Ngày: 6 Ngày 5 Đêm
Khởi hành: 02-07/5/2017
Phương tiện: Máy bay, Ô tô
Khách sạn: 3 sao
Chỉ 28.900.000đ
21960 lượt xem | 0 bình lưận | 3499 đặt tour
Thông tin tour
Ngày: 6 Ngày 5 Đêm
Khởi hành: 02-07/5/2017
Phương tiện: Máy bay, Ô tô
Khách sạn: 3 sao
Chỉ 29.900.000đ
21678 lượt xem | 0 bình lưận | 3591 đặt tour
15%
Thông tin tour
Mã Tour: ACHAU-MB408
Ngày: 5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: Hàng tuần
Phương tiện: Ô tô
Khách sạn: 3 sao
Chỉ 4.290.000đ 4.890.000đ
20650 lượt xem | 0 bình lưận | 995 đặt tour
20%
Thông tin tour
Mã Tour: Mal54
Ngày: 5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: 22/06; 15&22/07/2016
Phương tiện: Máy bay
Khách sạn: 4 sao
Chỉ 33.680.000đ 34.680.000đ
16953 lượt xem | 0 bình lưận | 3841 đặt tour