Danh mục: Uncategorized
Thông tin tour
Mã Tour: K5-SNES
Ngày: 5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: 6/3; 24/4; 15/5, 22/5; 24/7; 7/8, 14/8, 21/8
Phương tiện: Hãng bay VJ
Khách sạn: 4 sao
Chỉ 10.990.000
85653 lượt xem | 0 bình lưận | 3290 đặt tour
Thông tin tour
Mã Tour: K6-SJNEY
Ngày: 6 Ngày 5 Đêm
Khởi hành: 19/6; 4,24/07; 28/8
Phương tiện: Hãng bay OZ
Khách sạn: 4 sao
Chỉ 19.990.000
32309 lượt xem | 0 bình lưận | 2866 đặt tour
Thông tin tour
Mã Tour: K5-SNESY
Ngày: 5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: 12/04; 23/05
Phương tiện: Hãng bay OZ
Khách sạn: 4 sao
Chỉ 13.500.000 VNĐ 14.290.000
26445 lượt xem | 0 bình lưận | 2061 đặt tour
Thông tin tour
Ngày: 6 Ngày 5 Đêm
Khởi hành: 02-07/5/2017
Phương tiện: Máy bay, Ô tô
Khách sạn: 3 sao
Chỉ 28.900.000đ
22421 lượt xem | 0 bình lưận | 3510 đặt tour
Thông tin tour
Ngày: 6 Ngày 5 Đêm
Khởi hành: 02-07/5/2017
Phương tiện: Máy bay, Ô tô
Khách sạn: 3 sao
Chỉ 29.900.000đ
22197 lượt xem | 0 bình lưận | 3604 đặt tour
15%
Thông tin tour
Mã Tour: ACHAU-MB408
Ngày: 5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: Hàng tuần
Phương tiện: Ô tô
Khách sạn: 3 sao
Chỉ 4.290.000đ 4.890.000đ
21641 lượt xem | 0 bình lưận | 1020 đặt tour
20%
Thông tin tour
Mã Tour: Mal54
Ngày: 5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: 22/06; 15&22/07/2016
Phương tiện: Máy bay
Khách sạn: 4 sao
Chỉ 33.680.000đ 34.680.000đ
17407 lượt xem | 0 bình lưận | 3853 đặt tour