Danh mục: Tour Trung Quốc
Thông tin tour
Mã Tour: T4 - TP
Ngày: 4 Ngày 3 Đêm
Khởi hành: Thứ 6 hàng tuần
Phương tiện: Vietjet Airs
Khách sạn: 3*
Chỉ 10.990.000
19542 lượt xem | 0 bình lưận | 1627 đặt tour
Thông tin tour
Mã Tour: T5 - TP
Ngày: 5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: Thứ hai hàng tuần
Phương tiện: Vietjet Airs
Khách sạn: 3*
Chỉ 11.990.000
19462 lượt xem | 0 bình lưận | 1735 đặt tour
Thông tin tour
Mã Tour: C5 - THÔ
Ngày: 5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: 15, 29/6; 6, 13/7; 17, 24/08
Phương tiện: Máy bay, Ô tô
Khách sạn: 3 sao
Chỉ 12.990.000
21342 lượt xem | 0 bình lưận | 1882 đặt tour
Thông tin tour
Mã Tour: C6 - CĐL
Ngày: 6 Ngày 5 Đêm
Khởi hành: 19/4, 15/5, 29/5
Phương tiện: Máy bay, Ô tô
Khách sạn: 3 sao
Chỉ 13.990.000
20969 lượt xem | 0 bình lưận | 1983 đặt tour
Thông tin tour
Mã Tour: C7 - CMS
Ngày: 7 Ngày 6 Đêm
Khởi hành: 15/5, 5/6, 19/6, 3/7
Phương tiện: Máy bay, Ô tô
Khách sạn: 3 sao
Chỉ 19.900.000
19934 lượt xem | 0 bình lưận | 2558 đặt tour
Thông tin tour
Mã Tour: C4 - BV
Ngày: 4 Ngày 3 Đêm
Khởi hành: 5,19/9
Phương tiện: Máy bay, Ô tô
Khách sạn: 3 sao
Chỉ 9.990.000
20293 lượt xem | 0 bình lưận | 1546 đặt tour
Thông tin tour
Mã Tour: PHT01
Ngày: 6 Ngày 5 Đêm
Khởi hành: Theo lịch
Phương tiện: Ô tô
Chỉ 12.900.000 13.900.000
20388 lượt xem | 0 bình lưận | 1859 đặt tour
Thông tin tour
Mã Tour: C7 - THTB
Ngày: 7 Ngày 6 Đêm
Khởi hành: 25/11, 7/12, 23/12; 30/12/2017 - 17/2, 18/2; 10/3, 22/3/2018
Phương tiện: Máy bay, Ô tô
Khách sạn: 3 sao
Chỉ 15.900.000 VNĐ
23572 lượt xem | 0 bình lưận | 2249 đặt tour
Thông tin tour
Mã Tour: C6 - NTTP
Ngày: 6 Ngày 5 Đêm
Khởi hành: Thứ 3,5,7 hàng tuần
Phương tiện: Đường Bộ
Khách sạn: 4 sao
Chỉ 7.490.000
25063 lượt xem | 0 bình lưận | 1435 đặt tour
Mùa đông
Thông tin tour
Mã Tour: C5 - DDC
Ngày: 5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: 20/10, 03/11, 15/11, 24/11, 06/12, 15/12, 27/12
Phương tiện: Máy bay, Ô tô
Khách sạn: 3 sao
Chỉ 11.900.000 VNĐ
50859 lượt xem | 0 bình lưận | 2511 đặt tour
Thông tin tour
Ngày: 5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: Liên hệ
Phương tiện: Máy bay / Ô tô
Khách sạn: 3 sao
Chỉ 12.500.000đ
25572 lượt xem | 0 bình lưận | 1939 đặt tour
Thông tin tour
Ngày: 5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: Liên hệ
Phương tiện: Máy bay / Ô tô
Khách sạn: 4 sao
Chỉ 11.900.000đ
23444 lượt xem | 0 bình lưận | 1826 đặt tour
Thông tin tour
Ngày: 6 Ngày 5 Đêm
Khởi hành: Liên hệ
Phương tiện: Ô tô/ tàu hỏa
Khách sạn: 3 - 4 sao
Chỉ 9.900.000đ
23391 lượt xem | 0 bình lưận | 1634 đặt tour
Thông tin tour
Ngày: 6 Ngày 5 Đêm
Khởi hành: 20/4; 26/4; 16-30/5.
Phương tiện: Máy bay / Ô tô
Khách sạn: 3 - 4 sao
Chỉ 9.690.000đ
22882 lượt xem | 0 bình lưận | 1601 đặt tour
Thông tin tour
Mã Tour: ACHAU-OB3-061
Ngày: 4 Ngày 3 Đêm
Khởi hành: 5, 15, 22/8
Phương tiện: Máy bay, ô tô
Khách sạn: 4 sao
Chỉ 10.990.000đ
19526 lượt xem | 0 bình lưận | 1627 đặt tour
Thông tin tour
Mã Tour: ACHAU-OB3-047
Ngày: 6 Ngày 5 Đêm
Khởi hành: Liên hệ
Phương tiện: Máy bay / Ô tô
Khách sạn: 3 sao
Chỉ 13.990.000đ
19517 lượt xem | 0 bình lưận | 1946 đặt tour
Thông tin tour
Mã Tour: ACHAU-OB3-042
Ngày: 7 Ngày 6 Đêm
Khởi hành: Tháng 5,6,7,8,9
Phương tiện: Vietnamairline
Khách sạn: 4*
Chỉ 15.500.000
19879 lượt xem | 0 bình lưận | 2116 đặt tour
5%
Thông tin tour
Mã Tour: C65 - NTTP
Ngày: 6 Ngày 5 Đêm
Phương tiện: Máy bay, Ô tô
Khách sạn: 4 sao
Chỉ 9.900.000đ 10.500.000đ
21868 lượt xem | 0 bình lưận | 1596 đặt tour
Thông tin tour
Mã Tour: ACHAU-MB402
Ngày: 5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: Thứ 5 hàng tuần
Phương tiện: Ô tô
Khách sạn: 2 - 3 sao
Chỉ 5.490.000đ
20953 lượt xem | 0 bình lưận | 1122 đặt tour
Lễ hội
Thông tin tour
Ngày: 2 Ngày 1 Đêm
Khởi hành: Liên hệ
Phương tiện: Ô tô
Chỉ 1.390.000đ
23932 lượt xem | 0 bình lưận | 757 đặt tour
Lễ hội
Thông tin tour
Ngày: 2 Ngày 1 Đêm
Khởi hành: Liên hệ
Phương tiện: Ô tô
Khách sạn: 3 sao
Chỉ 1.250.000đ
20093 lượt xem | 0 bình lưận | 647 đặt tour
Thông tin tour
Ngày: 2 Ngày 1 Đêm
Khởi hành: Theo yêu cầu
Phương tiện: Ô tô
Khách sạn: 2 - 3 sao
Chỉ 1.790.000đ
22079 lượt xem | 0 bình lưận | 750 đặt tour
10%
Thông tin tour
Ngày: 3 Ngày 2 Đêm
Khởi hành: Liên hệ
Phương tiện: Ô tô
Khách sạn: 2 - 3 sao
Chỉ 2.850.000đ 3.150.000đ
20433 lượt xem | 0 bình lưận | 825 đặt tour