Danh mục: Tour Trung Quốc
Thông tin tour
Mã Tour: T4 - TP
Ngày: 4 Ngày 3 Đêm
Khởi hành: Thứ 6 hàng tuần
Phương tiện: Vietjet Airs
Khách sạn: 3*
Chỉ 10.990.000
26499 lượt xem | 0 bình lưận | 1801 đặt tour
Thông tin tour
Mã Tour: T5 - TP
Ngày: 5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: Thứ hai hàng tuần
Phương tiện: Vietjet Airs
Khách sạn: 3*
Chỉ 11.990.000
26468 lượt xem | 0 bình lưận | 1910 đặt tour
Thông tin tour
Mã Tour: C5 - THÔ
Ngày: 5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: 15, 29/6; 6, 13/7; 17, 24/08
Phương tiện: Máy bay, Ô tô
Khách sạn: 3 sao
Chỉ 12.990.000
28098 lượt xem | 0 bình lưận | 2051 đặt tour
Thông tin tour
Mã Tour: C6 - CĐL
Ngày: 6 Ngày 5 Đêm
Khởi hành: 19/4, 15/5, 29/5
Phương tiện: Máy bay, Ô tô
Khách sạn: 3 sao
Chỉ 13.990.000
26024 lượt xem | 0 bình lưận | 2109 đặt tour
Thông tin tour
Mã Tour: C7 - CMS
Ngày: 7 Ngày 6 Đêm
Khởi hành: 15/5, 5/6, 19/6, 3/7
Phương tiện: Máy bay, Ô tô
Khách sạn: 3 sao
Chỉ 19.900.000
22967 lượt xem | 0 bình lưận | 2634 đặt tour
Thông tin tour
Mã Tour: C4 - BV
Ngày: 4 Ngày 3 Đêm
Khởi hành: 5,19/9
Phương tiện: Máy bay, Ô tô
Khách sạn: 3 sao
Chỉ 9.990.000
23326 lượt xem | 0 bình lưận | 1622 đặt tour
Thông tin tour
Mã Tour: PHT01
Ngày: 6 Ngày 5 Đêm
Khởi hành: Theo lịch
Phương tiện: Ô tô
Chỉ 12.900.000 13.900.000
23053 lượt xem | 0 bình lưận | 1926 đặt tour
Thông tin tour
Mã Tour: C7 - THTB
Ngày: 7 Ngày 6 Đêm
Khởi hành: 25/11, 7/12, 23/12; 30/12/2017 - 17/2, 18/2; 10/3, 22/3/2018
Phương tiện: Máy bay, Ô tô
Khách sạn: 3 sao
Chỉ 15.900.000 VNĐ
23875 lượt xem | 0 bình lưận | 2256 đặt tour
Thông tin tour
Mã Tour: C6 - NTTP
Ngày: 6 Ngày 5 Đêm
Khởi hành: Thứ 3,5,7 hàng tuần
Phương tiện: Đường Bộ
Khách sạn: 4 sao
Chỉ 7.490.000
26031 lượt xem | 0 bình lưận | 1459 đặt tour
Mùa đông
Thông tin tour
Mã Tour: C5 - DDC
Ngày: 5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: 20/10, 03/11, 15/11, 24/11, 06/12, 15/12, 27/12
Phương tiện: Máy bay, Ô tô
Khách sạn: 3 sao
Chỉ 11.900.000 VNĐ
51122 lượt xem | 0 bình lưận | 2518 đặt tour
Thông tin tour
Ngày: 5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: Liên hệ
Phương tiện: Máy bay / Ô tô
Khách sạn: 3 sao
Chỉ 12.500.000đ
25842 lượt xem | 0 bình lưận | 1946 đặt tour
Thông tin tour
Ngày: 5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: Liên hệ
Phương tiện: Máy bay / Ô tô
Khách sạn: 4 sao
Chỉ 11.900.000đ
23988 lượt xem | 0 bình lưận | 1839 đặt tour
Thông tin tour
Ngày: 6 Ngày 5 Đêm
Khởi hành: Liên hệ
Phương tiện: Ô tô/ tàu hỏa
Khách sạn: 3 - 4 sao
Chỉ 9.900.000đ
23765 lượt xem | 0 bình lưận | 1644 đặt tour
Thông tin tour
Ngày: 6 Ngày 5 Đêm
Khởi hành: 20/4; 26/4; 16-30/5.
Phương tiện: Máy bay / Ô tô
Khách sạn: 3 - 4 sao
Chỉ 9.690.000đ
23184 lượt xem | 0 bình lưận | 1608 đặt tour
Thông tin tour
Mã Tour: ACHAU-OB3-061
Ngày: 4 Ngày 3 Đêm
Khởi hành: 5, 15, 22/8
Phương tiện: Máy bay, ô tô
Khách sạn: 4 sao
Chỉ 10.990.000đ
19836 lượt xem | 0 bình lưận | 1634 đặt tour
Thông tin tour
Mã Tour: ACHAU-OB3-047
Ngày: 6 Ngày 5 Đêm
Khởi hành: Liên hệ
Phương tiện: Máy bay / Ô tô
Khách sạn: 3 sao
Chỉ 13.990.000đ
19900 lượt xem | 0 bình lưận | 1956 đặt tour
Thông tin tour
Mã Tour: ACHAU-OB3-042
Ngày: 7 Ngày 6 Đêm
Khởi hành: Tháng 5,6,7,8,9
Phương tiện: Vietnamairline
Khách sạn: 4*
Chỉ 15.500.000
20651 lượt xem | 0 bình lưận | 2136 đặt tour
5%
Thông tin tour
Mã Tour: C65 - NTTP
Ngày: 6 Ngày 5 Đêm
Phương tiện: Máy bay, Ô tô
Khách sạn: 4 sao
Chỉ 9.900.000đ 10.500.000đ
22129 lượt xem | 0 bình lưận | 1603 đặt tour
Thông tin tour
Mã Tour: ACHAU-MB402
Ngày: 5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: Thứ 5 hàng tuần
Phương tiện: Ô tô
Khách sạn: 2 - 3 sao
Chỉ 5.490.000đ
21486 lượt xem | 0 bình lưận | 1136 đặt tour
Lễ hội
Thông tin tour
Ngày: 2 Ngày 1 Đêm
Khởi hành: Liên hệ
Phương tiện: Ô tô
Chỉ 1.390.000đ
25889 lượt xem | 0 bình lưận | 806 đặt tour
Lễ hội
Thông tin tour
Ngày: 2 Ngày 1 Đêm
Khởi hành: Liên hệ
Phương tiện: Ô tô
Khách sạn: 3 sao
Chỉ 1.250.000đ
20403 lượt xem | 0 bình lưận | 655 đặt tour
Thông tin tour
Ngày: 2 Ngày 1 Đêm
Khởi hành: Theo yêu cầu
Phương tiện: Ô tô
Khách sạn: 2 - 3 sao
Chỉ 1.790.000đ
24073 lượt xem | 0 bình lưận | 800 đặt tour
10%
Thông tin tour
Ngày: 3 Ngày 2 Đêm
Khởi hành: Liên hệ
Phương tiện: Ô tô
Khách sạn: 2 - 3 sao
Chỉ 2.850.000đ 3.150.000đ
21042 lượt xem | 0 bình lưận | 841 đặt tour