Danh mục: Tour Trung Quốc
Thông tin tour
Mã Tour: C7 - THTB
Ngày: 7 Ngày 6 Đêm
Khởi hành: 25/11, 7/12, 23/12; 30/12/2017 - 17/2, 18/2; 10/3, 22/3/2018
Phương tiện: Máy bay, Ô tô
Khách sạn: 3 sao
Chỉ 15.900.000 VNĐ
20640 lượt xem | 0 bình lưận | 2176 đặt tour
Mùa đông
Thông tin tour
Mã Tour: C6 - NTTP
Ngày: 6 Ngày 5 Đêm
Khởi hành: Thứ 3 hàng tuần
Phương tiện: Máy bay, Ô tô
Khách sạn: 3 sao
Chỉ 7.990.000 VNĐ
21585 lượt xem | 0 bình lưận | 1398 đặt tour
Mùa đông
Thông tin tour
Mã Tour: C5 - DDC
Ngày: 5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: 20/10, 03/11, 15/11, 24/11, 06/12, 15/12, 27/12
Phương tiện: Máy bay, Ô tô
Khách sạn: 3 sao
Chỉ 11.900.000 VNĐ
48372 lượt xem | 0 bình lưận | 2449 đặt tour
Thông tin tour
Ngày: 5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: Liên hệ
Phương tiện: Máy bay / Ô tô
Khách sạn: 3 sao
Chỉ 12.500.000đ
24337 lượt xem | 0 bình lưận | 1908 đặt tour
Thông tin tour
Ngày: 5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: Liên hệ
Phương tiện: Máy bay / Ô tô
Khách sạn: 4 sao
Chỉ 11.900.000đ
23030 lượt xem | 0 bình lưận | 1815 đặt tour
Thông tin tour
Ngày: 6 Ngày 5 Đêm
Khởi hành: Liên hệ
Phương tiện: Ô tô/ tàu hỏa
Khách sạn: 3 - 4 sao
Chỉ 9.900.000đ
23141 lượt xem | 0 bình lưận | 1628 đặt tour
Thông tin tour
Ngày: 6 Ngày 5 Đêm
Khởi hành: 20/4; 26/4; 16-30/5.
Phương tiện: Máy bay / Ô tô
Khách sạn: 3 - 4 sao
Chỉ 9.690.000đ
22648 lượt xem | 0 bình lưận | 1595 đặt tour
Thông tin tour
Mã Tour: ACHAU-OB3-061
Ngày: 4 Ngày 3 Đêm
Khởi hành: 5, 15, 22/8
Phương tiện: Máy bay, ô tô
Khách sạn: 4 sao
Chỉ 10.990.000đ
19289 lượt xem | 0 bình lưận | 1621 đặt tour
Thông tin tour
Mã Tour: ACHAU-OB3-047
Ngày: 6 Ngày 5 Đêm
Khởi hành: Liên hệ
Phương tiện: Máy bay / Ô tô
Khách sạn: 3 sao
Chỉ 13.990.000đ
19265 lượt xem | 0 bình lưận | 1940 đặt tour
Thông tin tour
Mã Tour: ACHAU-OB3-042
Ngày: 7 Ngày 6 Đêm
Khởi hành: Liên hệ
Phương tiện: Máy bay, ô tô
Khách sạn: 3 sao
Chỉ 15.550.000đ
19191 lượt xem | 0 bình lưận | 2104 đặt tour
5%
Thông tin tour
Mã Tour: C65 - NTTP
Ngày: 6 Ngày 5 Đêm
Phương tiện: Máy bay, Ô tô
Khách sạn: 4 sao
Chỉ 9.900.000đ 10.500.000đ
21688 lượt xem | 0 bình lưận | 1592 đặt tour
Thông tin tour
Mã Tour: ACHAU-MB402
Ngày: 5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: Thứ 5 hàng tuần
Phương tiện: Ô tô
Khách sạn: 2 - 3 sao
Chỉ 5.490.000đ
20521 lượt xem | 0 bình lưận | 1112 đặt tour
Lễ hội
Thông tin tour
Ngày: 2 Ngày 1 Đêm
Khởi hành: Liên hệ
Phương tiện: Ô tô
Chỉ 1.390.000đ
22399 lượt xem | 0 bình lưận | 718 đặt tour
Lễ hội
Thông tin tour
Ngày: 2 Ngày 1 Đêm
Khởi hành: Liên hệ
Phương tiện: Ô tô
Khách sạn: 3 sao
Chỉ 1.250.000đ
19899 lượt xem | 0 bình lưận | 642 đặt tour
Thông tin tour
Ngày: 2 Ngày 1 Đêm
Khởi hành: Theo yêu cầu
Phương tiện: Ô tô
Khách sạn: 2 - 3 sao
Chỉ 1.790.000đ
20539 lượt xem | 0 bình lưận | 712 đặt tour
10%
Thông tin tour
Ngày: 3 Ngày 2 Đêm
Khởi hành: Liên hệ
Phương tiện: Ô tô
Khách sạn: 2 - 3 sao
Chỉ 2.850.000đ 3.150.000đ
19951 lượt xem | 0 bình lưận | 813 đặt tour