Danh mục: Tour Nhật Bản
Mùa đông
Thông tin tour
Mã Tour: J6 - OKHKFT
Ngày: 6 Ngày 5 Đêm
Khởi hành: 18/02/2018 (Mùng 3 tết)
Phương tiện: Máy bay, Ô tô
Khách sạn: 4 sao
Chỉ 36.990.000 VNĐ
19581 lượt xem | 0 bình lưận | 4248 đặt tour
Mùa đông
Thông tin tour
Mã Tour: J6 - NHTFH
Ngày: 6 Ngày 5 Đêm
Khởi hành: 29/12/2017
Phương tiện: Máy bay, Ô tô
Khách sạn: 3 sao
Chỉ 27.990.000 VNĐ
76608 lượt xem | 0 bình lưận | 4774 đặt tour
Mùa thu
Thông tin tour
Mã Tour: J43 - NNOKFT
Ngày: 4 Ngày 3 Đêm
Khởi hành: 01;15;29/09 và 06/10
Phương tiện: Máy bay, Ô tô
Khách sạn: 3 sao
Chỉ 18.990.000đ
40562 lượt xem | 0 bình lưận | 2953 đặt tour
Mùa hè
Thông tin tour
Mã Tour: J65 - OKHKFT
Ngày: 6 Ngày 5 Đêm
Khởi hành: Liên hệ
Phương tiện: Máy bay / Ô tô
Khách sạn: 3 sao
Chỉ 38.990.000đ
22873 lượt xem | 0 bình lưận | 4530 đặt tour
Hoa anh đào
Thông tin tour
Mã Tour: J65 - NNOKFT
Ngày: 6 Ngày 5 Đêm
Khởi hành: 26/03, 31/03
Phương tiện: Máy bay / Ô tô
Khách sạn: 3 sao
Chỉ 39.990.000đ 42.990.000đ
17517 lượt xem | 0 bình lưận | 4496 đặt tour
5%
Thông tin tour
Mã Tour: J65 - ONKFT
Ngày: 6 Ngày 5 Đêm
Khởi hành: 02/04/2017
Phương tiện: Máy bay / Ô tô
Khách sạn: 3 sao
Chỉ 39.990.000đ 41.990.000đ
16975 lượt xem | 0 bình lưận | 4483 đặt tour
Hoa anh đào
Thông tin tour
Mã Tour: J54 - TFK
Ngày: 5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: 26/2/2017
Phương tiện: Máy bay / Ô tô
Khách sạn: 3 sao
Chỉ 29.900.000đ 31.900.000đ
18524 lượt xem | 0 bình lưận | 3503 đặt tour
Mùa hè
Thông tin tour
Mã Tour: J65 - NNKOFT
Ngày: 6 Ngày 5 Đêm
Khởi hành: 13, 23, 31/5 & 13, 15/6 & 04, 05, 26/7 & 03, 09, 23/8
Phương tiện: Máy bay, Ô tô
Khách sạn: 3 sao
Chỉ 33.990.000 VNĐ
17167 lượt xem | 0 bình lưận | 3888 đặt tour
Mùa thu
Thông tin tour
Mã Tour: J65 - TFNKO
Ngày: 6 Ngày 5 Đêm
Khởi hành: 26/09, 24/10, 30/10
Phương tiện: Máy bay, Ô tô
Khách sạn: 3 sao
Chỉ 35.900.000
18445 lượt xem | 0 bình lưận | 4111 đặt tour
Mùa thu
Thông tin tour
Mã Tour: J54 - THF
Ngày: 5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: 10, 24, 31/8 & 7, 14, 21, 25/9 & 5, 12, 19, 26/10 & 4/11
Phương tiện: Máy bay, Ô tô
Khách sạn: 3 sao
Chỉ 29.990.000 VNĐ
18560 lượt xem | 0 bình lưận | 3513 đặt tour