Danh mục: Tour Nhật Bản
Thông tin tour
Mã Tour: O6- OKFHT
Ngày: 6 Ngày 5 Đêm
Khởi hành: 27/10
Phương tiện: VietNam Airline
Khách sạn: 3- 4*
Chỉ 33.990.000
20451 lượt xem | 0 bình lưận | 3970 đặt tour
Thông tin tour
Mã Tour: N6- NOTFHT
Ngày: 6 Ngày 5 Đêm
Khởi hành: 09/11/2018
Phương tiện: VietNam Airlines
Khách sạn: 3 sao
Chỉ 33.990.000
139081 lượt xem | 0 bình lưận | 6936 đặt tour
Mùa đông
Thông tin tour
Mã Tour: J6 - NHTFH
Ngày: 6 Ngày 5 Đêm
Khởi hành: 29/12/2017
Phương tiện: Máy bay, Ô tô
Khách sạn: 3 sao
Chỉ 27.990.000 VNĐ
108649 lượt xem | 0 bình lưận | 5575 đặt tour
Mùa thu
Thông tin tour
Mã Tour: J43 - NNOKFT
Ngày: 4 Ngày 3 Đêm
Khởi hành: 01;15;29/09 và 06/10
Phương tiện: Máy bay, Ô tô
Khách sạn: 3 sao
Chỉ 18.990.000đ
43704 lượt xem | 0 bình lưận | 3031 đặt tour
Mùa hè
Thông tin tour
Mã Tour: J65 - OKHKFT
Ngày: 6 Ngày 5 Đêm
Khởi hành: Liên hệ
Phương tiện: Máy bay / Ô tô
Khách sạn: 3 sao
Chỉ 38.990.000đ
25013 lượt xem | 0 bình lưận | 4584 đặt tour
Thông tin tour
Mã Tour: J65 - NOKHFT
Ngày: 6 Ngày 5 Đêm
Khởi hành: 16/10; 09/11; 17/11; 23/11
Phương tiện: Vietnamairline
Khách sạn: 3- 4*
Chỉ 33.990.000
19498 lượt xem | 0 bình lưận | 3946 đặt tour
5%
Thông tin tour
Mã Tour: J65 - ONKFT
Ngày: 6 Ngày 5 Đêm
Khởi hành: 02/04/2017
Phương tiện: Máy bay / Ô tô
Khách sạn: 3 sao
Chỉ 39.990.000đ 41.990.000đ
17368 lượt xem | 0 bình lưận | 4493 đặt tour
Hoa anh đào
Thông tin tour
Mã Tour: J54 - TFK
Ngày: 5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: 26/2/2017
Phương tiện: Máy bay / Ô tô
Khách sạn: 3 sao
Chỉ 29.900.000đ 31.900.000đ
19321 lượt xem | 0 bình lưận | 3523 đặt tour
Mùa hè
Thông tin tour
Mã Tour: J65 - NNKOFT
Ngày: 6 Ngày 5 Đêm
Khởi hành: 13, 23, 31/5 & 13, 15/6 & 04, 05, 26/7 & 03, 09, 23/8
Phương tiện: Máy bay, Ô tô
Khách sạn: 3 sao
Chỉ 33.990.000 VNĐ
17663 lượt xem | 0 bình lưận | 3900 đặt tour
Mùa thu
Thông tin tour
Mã Tour: J65 - TFNKO
Ngày: 6 Ngày 5 Đêm
Khởi hành: 26/09, 24/10, 30/10
Phương tiện: Máy bay, Ô tô
Khách sạn: 3 sao
Chỉ 35.900.000
19257 lượt xem | 0 bình lưận | 4131 đặt tour
Mùa thu
Thông tin tour
Mã Tour: J54 - THF
Ngày: 5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: 10, 24, 31/8 & 7, 14, 21, 25/9 & 5, 12, 19, 26/10 & 4/11
Phương tiện: Máy bay, Ô tô
Khách sạn: 3 sao
Chỉ 29.990.000 VNĐ
19235 lượt xem | 0 bình lưận | 3529 đặt tour