Danh mục: Tour Mỹ
Thông tin tour
Mã Tour: ACHAU-OB9-303
Ngày: 6 Ngày 5 Đêm
Khởi hành: Liên hệ
Phương tiện: Máy bay, ô tô
Chỉ 59.500.000đ
19035 lượt xem | 0 bình lưận | 6485 đặt tour
Thông tin tour
Mã Tour: ACHAU-OB9-302
Ngày: 5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: Hàng tháng
Phương tiện: Máy bay, ô tô
Khách sạn: 3 sao
Chỉ 8.200.000đ
24190 lượt xem | 0 bình lưận | 1474 đặt tour
Thông tin tour
Mã Tour: ACHAU-OB9-301
Ngày: 6 Ngày 5 Đêm
Khởi hành: Hàng ngày
Phương tiện: Máy bay, ô tô
Khách sạn: 3 sao
Chỉ 59.500.000đ
18960 lượt xem | 0 bình lưận | 6484 đặt tour
Thông tin tour
Ngày: 6 Ngày 5 Đêm
Khởi hành: 27/04, 10/06
Phương tiện: Máy bay, Ô tô
Khách sạn: 4 sao
Chỉ 39.680.000
22155 lượt xem | 0 bình lưận | 4581 đặt tour
Thông tin tour
Ngày: 10 Ngày 9 Đêm
Khởi hành: 26/07, 25/08, 10/09, 27/09, 26/10, 25/11, 27/12
Phương tiện: Máy bay, Ô tô
Khách sạn: 3 sao
Chỉ 65.680.000
15203 lượt xem | 0 bình lưận | 7048 đặt tour
Thông tin tour
Ngày: 7 Ngày 6 Đêm
Khởi hành: 29/07, 28/08, 13/9, 30/09, 29/10, 28/11, 30/12
Phương tiện: Máy bay, Ô tô
Khách sạn: 3 sao
Chỉ 48.680.000
16767 lượt xem | 0 bình lưận | 5357 đặt tour
Thông tin tour
Ngày: 8 Ngày 7 Đêm
Khởi hành: 20/6, 28/7, 1/9
Phương tiện: Máy bay, Ô tô
Khách sạn: 3 sao
Chỉ 54.900.000đ
16266 lượt xem | 0 bình lưận | 5976 đặt tour
Tour khám phá Hawai: 4 ngày 3 đêm
Thông tin tour
Ngày: 4 Ngày 3 Đêm
Khởi hành: Theo yêu cầu
Phương tiện: Máy bay, Ô tô
Khách sạn: 4 sao
Tour Hawai: 4 ngày 3 đêm
Chỉ 8.500.000 đ
19790 lượt xem | 0 bình lưận | 1384 đặt tour
Thông tin tour
Phương tiện: Máy bay/Ô tô
Chỉ 146.680.000đ
7179 lượt xem | 0 bình lưận | 14847 đặt tour