Danh mục: Tour Hàn Quốc
Thông tin tour
Mã Tour: K5 -HSNER
Ngày: 5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: 05,12,16,19,26/06; 14,17/07; 21,28/7; 4,11,18/8
Phương tiện: Eastar jet/ Jeju/ jinair
Khách sạn: 3-4*
Chỉ 11.990.000
19803 lượt xem | 0 bình lưận | 1744 đặt tour
Thông tin tour
Mã Tour: K5-SNEY
Ngày: 5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: 14/04/2018
Phương tiện: Hãng bay VJ
Khách sạn: 4 sao
Chỉ 11.990.000 VND
24636 lượt xem | 0 bình lưận | 1864 đặt tour
Thông tin tour
Mã Tour: K5-SNES
Ngày: 5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: 6/3; 24/4; 15/5, 22/5; 24/7; 7/8, 14/8, 21/8
Phương tiện: Hãng bay VJ
Khách sạn: 4 sao
Chỉ 10.990.000
42756 lượt xem | 0 bình lưận | 2217 đặt tour
Thông tin tour
Mã Tour: K6-SJNEY
Ngày: 6 Ngày 5 Đêm
Khởi hành: 19/6; 4,24/07; 28/8
Phương tiện: Hãng bay OZ
Khách sạn: 4 sao
Chỉ 19.990.000
25356 lượt xem | 0 bình lưận | 2692 đặt tour
Thông tin tour
Mã Tour: K5-SNESY
Ngày: 5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: 12/04; 23/05
Phương tiện: Hãng bay OZ
Khách sạn: 4 sao
Chỉ 13.500.000 VNĐ 14.290.000
25116 lượt xem | 0 bình lưận | 2027 đặt tour
Hoa anh đào
Thông tin tour
Mã Tour: K5 - SNEJY
Ngày: 5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: 14/3, 11/4, 30/5
Phương tiện: Hãng Bay OZ
Khách sạn: 4 sao
Chỉ 16.990.000
20887 lượt xem | 0 bình lưận | 2271 đặt tour
Thông tin tour
Mã Tour: K5 - SNEDY
Ngày: 5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: 10,13,23,25,29,30/03
Phương tiện: Hãng Bay Jeju
Khách sạn: 4
Chỉ 11.990.000
21987 lượt xem | 0 bình lưận | 1798 đặt tour
Tết Âm
Thông tin tour
Mã Tour: K5 - SNLE
Ngày: 5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: 19/2
Phương tiện: Hãng bay Jeju
Khách sạn: 4
Chỉ 14.490.000
21712 lượt xem | 0 bình lưận | 2041 đặt tour
Thông tin tour
Mã Tour: K5 - SLNY
Ngày: 5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: 10,17,27,31/1/2018; 03,27,28/2/2018
Phương tiện: Hãng Bay Jeju
Khách sạn: 4 sao
Chỉ 12.490.000 VNĐ
107111 lượt xem | 0 bình lưận | 3976 đặt tour
Mùa thu
Thông tin tour
Mã Tour: K54 - SSE
Ngày: 5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: 17/9/2017
Phương tiện: Máy bay, Ô tô
Khách sạn: 4 sao
Chỉ 10.990.000đ
24464 lượt xem | 0 bình lưận | 1760 đặt tour
Mùa thu
Thông tin tour
Mã Tour: K65 - SSEJ
Ngày: 6 Ngày 5 Đêm
Khởi hành: 28/9/2017
Phương tiện: Máy bay, Ô tô
Khách sạn: 3 sao
Chỉ 15.900.000đ
23750 lượt xem | 0 bình lưận | 2243 đặt tour
Mùa thu
Thông tin tour
Mã Tour: K54 - J
Ngày: 5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: 04/10 và 05/10
Phương tiện: Máy bay
Khách sạn: 3 sao
Chỉ 10.490.000đ
39777 lượt xem | 0 bình lưận | 2093 đặt tour
Mùa hè
Thông tin tour
Mã Tour: K54 - SNE2
Ngày: 5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: 22/5/2017
Phương tiện: Máy bay / Ô tô
Khách sạn: 4 sao
Chỉ 13.499.000 VNĐ
25175.1 lượt xem | 0 bình lưận | 2029 đặt tour
Mùa hè
Thông tin tour
Mã Tour: K54 - SNE
Ngày: 5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: 20/5/2017
Phương tiện: Máy bay / Ô tô
Khách sạn: 4 sao
Chỉ 13.499.000 VNĐ
23273.1 lượt xem | 0 bình lưận | 1981 đặt tour
Thông tin tour
Ngày: 5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: 10, 24/5; 8, 22/6; 18, 27/7; 10, 24/8; 14/9
Phương tiện: Vietnamairline
Khách sạn: 4 sao
Chỉ 12.990.000
24005 lượt xem | 0 bình lưận | 1949 đặt tour
Mùa hè
Thông tin tour
Mã Tour: K65 - SJEH
Ngày: 6 Ngày 5 Đêm
Khởi hành: 15, 23/06/ 2017
Phương tiện: Máy bay / Ô tô
Khách sạn: 4 sao
Chỉ 18.990.000đ
22597 lượt xem | 0 bình lưận | 2523 đặt tour
Hoa anh đào
Thông tin tour
Mã Tour: K65 - SJNE
Ngày: 6 Ngày 5 Đêm
Khởi hành: 28/3 & 04/4
Phương tiện: Máy bay, Ô tô
Khách sạn: 3 sao
Chỉ 20.990.000đ
19301 lượt xem | 0 bình lưận | 2641 đặt tour
Hoa anh đào
Thông tin tour
Mã Tour: K54 - SNE
Ngày: 5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: 27,29/3; 2,5,10/4
Phương tiện: Máy bay, Ô tô
Khách sạn: 4 sao
Chỉ 13.990.000đ
20073 lượt xem | 0 bình lưận | 1950 đặt tour
Mùa hè
Thông tin tour
Mã Tour: K54 - SNSE
Ngày: 5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: Liên hệ
Phương tiện: Máy bay / Ô tô
Khách sạn: 3 sao
Chỉ 11.990.000đ
19170 lượt xem | 0 bình lưận | 1728 đặt tour
Mùa hè
Thông tin tour
Mã Tour: K54 - SNEC
Ngày: 5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: Liên hệ
Phương tiện: Máy bay / Ô tô
Khách sạn: 3 sao
Chỉ 12.490.000đ
19168 lượt xem | 0 bình lưận | 1778 đặt tour
Mùa hè
Thông tin tour
Mã Tour: K65 - SJNEC
Ngày: 6 Ngày 5 Đêm
Khởi hành: 12, 31/8
Phương tiện: Máy bay / Ô tô
Khách sạn: 3 sao
Chỉ 20.990.000đ
18311 lượt xem | 0 bình lưận | 2616 đặt tour
Mùa thu
Thông tin tour
Mã Tour: K65 - SEJB
Ngày: 6 Ngày 5 Đêm
Khởi hành: 13/10, 29/10, 31/10, 05/11, 13/11, 19/11, 26/11, 05/12
Phương tiện: Máy bay / Ô tô
Khách sạn: 3 sao
Chỉ 19.500.000đ
19509 lượt xem | 0 bình lưận | 2497 đặt tour
Mùa thu
Thông tin tour
Mã Tour: K54 - SNNE
Ngày: 5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: 4, 7, 31/8 & 14/9
Phương tiện: Máy bay / Ô tô
Khách sạn: 3 sao
Chỉ 11.990.000đ
20083 lượt xem | 0 bình lưận | 1751 đặt tour
Mùa đông
Thông tin tour
Mã Tour: K65 - SJNE
Ngày: 6 Ngày 5 Đêm
Khởi hành: 29/11 & 06/12
Phương tiện: Máy bay / Ô tô
Khách sạn: 4 sao
Chỉ 19.990.000đ
19033 lượt xem | 0 bình lưận | 2534 đặt tour
Mùa đông
Thông tin tour
Mã Tour: K54 - SNE
Ngày: 5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: 08;15;17;20 / 12
Phương tiện: Máy bay / Ô tô
Khách sạn: 3 sao
Chỉ 12.490.000đ
19681 lượt xem | 0 bình lưận | 1791 đặt tour