Danh mục: Tour Hàn Quốc
Thông tin tour
Mã Tour: K5 - SNEDY
Ngày: 5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: 10,13,23,25/03
Phương tiện: Hãng Bay Jeju
Khách sạn: 4
Chỉ 11.990.000
18746 lượt xem | 0 bình lưận | 1717 đặt tour
Tết Âm
Thông tin tour
Mã Tour: K5 - SNLE
Ngày: 5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: 19/2
Phương tiện: Hãng bay Jeju
Khách sạn: 4
Chỉ 14.490.000
18519 lượt xem | 0 bình lưận | 1961 đặt tour
Thông tin tour
Mã Tour: K5 - SLNY
Ngày: 5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: 10,17,27,31/1/2018; 03,27,28/2/2018
Phương tiện: Hãng Bay Jeju
Khách sạn: 4 sao
Chỉ 12.490.000 VNĐ
42396 lượt xem | 0 bình lưận | 2358 đặt tour
Mùa thu
Thông tin tour
Mã Tour: K54 - SSE
Ngày: 5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: 17/9/2017
Phương tiện: Máy bay, Ô tô
Khách sạn: 4 sao
Chỉ 10.990.000đ
24074 lượt xem | 0 bình lưận | 1750 đặt tour
Mùa thu
Thông tin tour
Mã Tour: K65 - SSEJ
Ngày: 6 Ngày 5 Đêm
Khởi hành: 28/9/2017
Phương tiện: Máy bay, Ô tô
Khách sạn: 3 sao
Chỉ 15.900.000đ
23523 lượt xem | 0 bình lưận | 2238 đặt tour
Mùa thu
Thông tin tour
Mã Tour: K54 - J
Ngày: 5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: 04/10 và 05/10
Phương tiện: Máy bay
Khách sạn: 3 sao
Chỉ 10.490.000đ
39507 lượt xem | 0 bình lưận | 2086 đặt tour
Mùa hè
Thông tin tour
Mã Tour: K54 - SNE2
Ngày: 5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: 22/5/2017
Phương tiện: Máy bay / Ô tô
Khách sạn: 4 sao
Chỉ 13.499.000 VNĐ
24902.1 lượt xem | 0 bình lưận | 2022 đặt tour
Mùa hè
Thông tin tour
Mã Tour: K54 - SNE
Ngày: 5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: 20/5/2017
Phương tiện: Máy bay / Ô tô
Khách sạn: 4 sao
Chỉ 13.499.000 VNĐ
23028.1 lượt xem | 0 bình lưận | 1975 đặt tour
Mùa hè
Thông tin tour
Ngày: 5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: 25,26,27,29/05; 04,06,10,11,13,17,24,25,28/06
Phương tiện: Máy bay / Ô tô
Khách sạn: 4 sao
Chỉ 12.990.000đ
23400 lượt xem | 0 bình lưận | 1934 đặt tour
Mùa hè
Thông tin tour
Mã Tour: K65 - SJEH
Ngày: 6 Ngày 5 Đêm
Khởi hành: 15, 23/06/ 2017
Phương tiện: Máy bay / Ô tô
Khách sạn: 4 sao
Chỉ 18.990.000đ
22192 lượt xem | 0 bình lưận | 2513 đặt tour
Hoa anh đào
Thông tin tour
Mã Tour: K65 - SJNE
Ngày: 6 Ngày 5 Đêm
Khởi hành: 28/3 & 04/4
Phương tiện: Máy bay, Ô tô
Khách sạn: 3 sao
Chỉ 20.990.000đ
18868 lượt xem | 0 bình lưận | 2630 đặt tour
Hoa anh đào
Thông tin tour
Mã Tour: K54 - SNE
Ngày: 5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: 27,29/3; 2,5,10/4
Phương tiện: Máy bay, Ô tô
Khách sạn: 4 sao
Chỉ 13.990.000đ
19604 lượt xem | 0 bình lưận | 1939 đặt tour
Mùa hè
Thông tin tour
Mã Tour: K54 - SNSE
Ngày: 5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: Liên hệ
Phương tiện: Máy bay / Ô tô
Khách sạn: 3 sao
Chỉ 11.990.000đ
18919 lượt xem | 0 bình lưận | 1721 đặt tour
Mùa hè
Thông tin tour
Mã Tour: K54 - SNEC
Ngày: 5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: Liên hệ
Phương tiện: Máy bay / Ô tô
Khách sạn: 3 sao
Chỉ 12.490.000đ
18858 lượt xem | 0 bình lưận | 1770 đặt tour
Mùa hè
Thông tin tour
Mã Tour: K65 - SJNEC
Ngày: 6 Ngày 5 Đêm
Khởi hành: 12, 31/8
Phương tiện: Máy bay / Ô tô
Khách sạn: 3 sao
Chỉ 20.990.000đ
18007 lượt xem | 0 bình lưận | 2609 đặt tour
Mùa thu
Thông tin tour
Mã Tour: K65 - SEJB
Ngày: 6 Ngày 5 Đêm
Khởi hành: 13/10, 29/10, 31/10, 05/11, 13/11, 19/11, 26/11, 05/12
Phương tiện: Máy bay / Ô tô
Khách sạn: 3 sao
Chỉ 19.500.000đ
18997 lượt xem | 0 bình lưận | 2484 đặt tour
Mùa thu
Thông tin tour
Mã Tour: K54 - SNNE
Ngày: 5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: 4, 7, 31/8 & 14/9
Phương tiện: Máy bay / Ô tô
Khách sạn: 3 sao
Chỉ 11.990.000đ
19640 lượt xem | 0 bình lưận | 1740 đặt tour
Mùa đông
Thông tin tour
Mã Tour: K65 - SJNE
Ngày: 6 Ngày 5 Đêm
Khởi hành: 29/11 & 06/12
Phương tiện: Máy bay / Ô tô
Khách sạn: 4 sao
Chỉ 19.990.000đ
18730 lượt xem | 0 bình lưận | 2527 đặt tour
Mùa đông
Thông tin tour
Mã Tour: K54 - SNE
Ngày: 5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: 08;15;17;20 / 12
Phương tiện: Máy bay / Ô tô
Khách sạn: 3 sao
Chỉ 12.490.000đ
19476 lượt xem | 0 bình lưận | 1785 đặt tour