Danh mục: Tour Hàn Quốc
Mùa Thu
Thông tin tour
Mã Tour: K5 -HSNER
Ngày: 5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: 29/9; 20/10
Phương tiện: Eastar jet
Khách sạn: 4*
Chỉ 11.990.000
48606 lượt xem | 0 bình lưận | 2464 đặt tour
Thông tin tour
Mã Tour: K5-SNEY
Ngày: 5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: 14/04/2018
Phương tiện: Hãng bay VJ
Khách sạn: 4 sao
Chỉ 11.990.000 VND
25023 lượt xem | 0 bình lưận | 1874 đặt tour
Thông tin tour
Mã Tour: K5-SNES
Ngày: 5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: 6/3; 24/4; 15/5, 22/5; 24/7; 7/8, 14/8, 21/8
Phương tiện: Hãng bay VJ
Khách sạn: 4 sao
Chỉ 10.990.000
83419 lượt xem | 0 bình lưận | 3234 đặt tour
Thông tin tour
Mã Tour: K6-SJNEY
Ngày: 6 Ngày 5 Đêm
Khởi hành: 19/6; 4,24/07; 28/8
Phương tiện: Hãng bay OZ
Khách sạn: 4 sao
Chỉ 19.990.000
30110 lượt xem | 0 bình lưận | 2811 đặt tour
Thông tin tour
Mã Tour: K5-SNESY
Ngày: 5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: 12/04; 23/05
Phương tiện: Hãng bay OZ
Khách sạn: 4 sao
Chỉ 13.500.000 VNĐ 14.290.000
26024 lượt xem | 0 bình lưận | 2050 đặt tour
Hoa anh đào
Thông tin tour
Mã Tour: K5 - SNEJY
Ngày: 5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: 14/3, 11/4, 30/5
Phương tiện: Hãng Bay OZ
Khách sạn: 4 sao
Chỉ 16.990.000
21053 lượt xem | 0 bình lưận | 2275 đặt tour
Thông tin tour
Mã Tour: K5 - SNEDY
Ngày: 5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: 10,13,23,25,29,30/03
Phương tiện: Hãng Bay Jeju
Khách sạn: 4
Chỉ 11.990.000
22184 lượt xem | 0 bình lưận | 1803 đặt tour
Tết Âm
Thông tin tour
Mã Tour: K5 - SNLE
Ngày: 5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: 19/2
Phương tiện: Hãng bay Jeju
Khách sạn: 4
Chỉ 14.490.000
21899 lượt xem | 0 bình lưận | 2046 đặt tour
Thông tin tour
Mã Tour: K5 - SLNY
Ngày: 5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: 10,17,27,31/1/2018; 03,27,28/2/2018
Phương tiện: Hãng Bay Jeju
Khách sạn: 4 sao
Chỉ 12.490.000 VNĐ
107393 lượt xem | 0 bình lưận | 3983 đặt tour
Mùa thu
Thông tin tour
Mã Tour: K54 - SSE
Ngày: 5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: 17/9/2017
Phương tiện: Máy bay, Ô tô
Khách sạn: 4 sao
Chỉ 10.990.000đ
24674 lượt xem | 0 bình lưận | 1765 đặt tour
Mùa thu
Thông tin tour
Mã Tour: K65 - SSEJ
Ngày: 6 Ngày 5 Đêm
Khởi hành: 28/9/2017
Phương tiện: Máy bay, Ô tô
Khách sạn: 3 sao
Chỉ 15.900.000đ
23939 lượt xem | 0 bình lưận | 2248 đặt tour
Mùa thu
Thông tin tour
Mã Tour: K54 - J
Ngày: 5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: 04/10 và 05/10
Phương tiện: Máy bay
Khách sạn: 3 sao
Chỉ 10.490.000đ
39975 lượt xem | 0 bình lưận | 2098 đặt tour
Mùa hè
Thông tin tour
Mã Tour: K54 - SNE2
Ngày: 5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: 22/5/2017
Phương tiện: Máy bay / Ô tô
Khách sạn: 4 sao
Chỉ 13.499.000 VNĐ
25385.1 lượt xem | 0 bình lưận | 2034 đặt tour
Mùa hè
Thông tin tour
Mã Tour: K54 - SNE
Ngày: 5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: 20/5/2017
Phương tiện: Máy bay / Ô tô
Khách sạn: 4 sao
Chỉ 13.499.000 VNĐ
23454.1 lượt xem | 0 bình lưận | 1986 đặt tour
Mùa Thu
Thông tin tour
Mã Tour: K5 - HSNEH
Ngày: 5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: 24, 31/10 & 01, 14/11 & 21, 24/12; 28/12
Phương tiện: Vietnamairline
Khách sạn: 4 sao
Chỉ 13.990.000
47425 lượt xem | 0 bình lưận | 2634 đặt tour
Mùa hè
Thông tin tour
Mã Tour: K65 - SJEH
Ngày: 6 Ngày 5 Đêm
Khởi hành: 15, 23/06/ 2017
Phương tiện: Máy bay / Ô tô
Khách sạn: 4 sao
Chỉ 18.990.000đ
22879 lượt xem | 0 bình lưận | 2530 đặt tour
Hoa anh đào
Thông tin tour
Mã Tour: K65 - SJNE
Ngày: 6 Ngày 5 Đêm
Khởi hành: 28/3 & 04/4
Phương tiện: Máy bay, Ô tô
Khách sạn: 3 sao
Chỉ 20.990.000đ
19629 lượt xem | 0 bình lưận | 2649 đặt tour
Hoa anh đào
Thông tin tour
Mã Tour: K54 - SNE
Ngày: 5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: 27,29/3; 2,5,10/4
Phương tiện: Máy bay, Ô tô
Khách sạn: 4 sao
Chỉ 13.990.000đ
20416 lượt xem | 0 bình lưận | 1959 đặt tour
Mùa hè
Thông tin tour
Mã Tour: K54 - SNSE
Ngày: 5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: Liên hệ
Phương tiện: Máy bay / Ô tô
Khách sạn: 3 sao
Chỉ 11.990.000đ
19316 lượt xem | 0 bình lưận | 1731 đặt tour
Mùa hè
Thông tin tour
Mã Tour: K54 - SNEC
Ngày: 5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: Liên hệ
Phương tiện: Máy bay / Ô tô
Khách sạn: 3 sao
Chỉ 12.490.000đ
19366 lượt xem | 0 bình lưận | 1783 đặt tour
Mùa hè
Thông tin tour
Mã Tour: K65 - SJNEC
Ngày: 6 Ngày 5 Đêm
Khởi hành: 12, 31/8
Phương tiện: Máy bay / Ô tô
Khách sạn: 3 sao
Chỉ 20.990.000đ
18524 lượt xem | 0 bình lưận | 2622 đặt tour
Mùa thu
Thông tin tour
Mã Tour: K65 - SEJB
Ngày: 6 Ngày 5 Đêm
Khởi hành: 13/10, 29/10, 31/10, 05/11, 13/11, 19/11, 26/11, 05/12
Phương tiện: Máy bay / Ô tô
Khách sạn: 3 sao
Chỉ 19.500.000đ
19934 lượt xem | 0 bình lưận | 2508 đặt tour
Mùa thu
Thông tin tour
Mã Tour: K54 - SNNE
Ngày: 5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: 4, 7, 31/8 & 14/9
Phương tiện: Máy bay / Ô tô
Khách sạn: 3 sao
Chỉ 11.990.000đ
20402 lượt xem | 0 bình lưận | 1759 đặt tour
Mùa đông
Thông tin tour
Mã Tour: K65 - SJNE
Ngày: 6 Ngày 5 Đêm
Khởi hành: 29/11 & 06/12
Phương tiện: Máy bay / Ô tô
Khách sạn: 4 sao
Chỉ 19.990.000đ
19257 lượt xem | 0 bình lưận | 2540 đặt tour
Mùa đông
Thông tin tour
Mã Tour: K54 - SNE
Ngày: 5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: 08;15;17;20 / 12
Phương tiện: Máy bay / Ô tô
Khách sạn: 3 sao
Chỉ 12.490.000đ
19847 lượt xem | 0 bình lưận | 1795 đặt tour