Danh mục: Tour Hàn Quốc
Thông tin tour
Mã Tour: K5-SNEY
Ngày: 5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: 14/04/2018
Phương tiện: Hãng bay VJ
Khách sạn: 4 sao
Chỉ 11.990.000 VND
20895 lượt xem | 0 bình lưận | 1771 đặt tour
Thông tin tour
Mã Tour: K5-SNES
Ngày: 5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: 6/3; 24/4; 15/5, 22/5; 24/7; 7/8, 14/8, 21/8
Phương tiện: Hãng bay VJ
Khách sạn: 4 sao
Chỉ 10.990.00 VND
22379.1 lượt xem | 0 bình lưận | 719 đặt tour
Thông tin tour
Mã Tour: K6-SJNEY
Ngày: 6 Ngày 5 Đêm
Khởi hành: 25/5;26/5
Phương tiện: Hãng bay OZ
Khách sạn: 4 sao
Chỉ 19.990.000 VND
20494 lượt xem | 0 bình lưận | 2571 đặt tour
Thông tin tour
Mã Tour: K5-SNESY
Ngày: 5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: 12/04; 23/05
Phương tiện: Hãng bay OZ
Khách sạn: 4 sao
Chỉ 13.500.000 VNĐ 14.290.000
21373 lượt xem | 0 bình lưận | 1934 đặt tour
Hoa anh đào
Thông tin tour
Mã Tour: K5 - SNEJY
Ngày: 5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: 14/3, 11/4, 30/5
Phương tiện: Hãng Bay OZ
Khách sạn: 4 sao
Chỉ 16.990.000
19398 lượt xem | 0 bình lưận | 2233 đặt tour
Thông tin tour
Mã Tour: K5 - SNEDY
Ngày: 5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: 10,13,23,25,29,30/03
Phương tiện: Hãng Bay Jeju
Khách sạn: 4
Chỉ 11.990.000
20582 lượt xem | 0 bình lưận | 1763 đặt tour
Tết Âm
Thông tin tour
Mã Tour: K5 - SNLE
Ngày: 5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: 19/2
Phương tiện: Hãng bay Jeju
Khách sạn: 4
Chỉ 14.490.000
20323 lượt xem | 0 bình lưận | 2007 đặt tour
Thông tin tour
Mã Tour: K5 - SLNY
Ngày: 5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: 10,17,27,31/1/2018; 03,27,28/2/2018
Phương tiện: Hãng Bay Jeju
Khách sạn: 4 sao
Chỉ 12.490.000 VNĐ
78188 lượt xem | 0 bình lưận | 3253 đặt tour
Mùa thu
Thông tin tour
Mã Tour: K54 - SSE
Ngày: 5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: 17/9/2017
Phương tiện: Máy bay, Ô tô
Khách sạn: 4 sao
Chỉ 10.990.000đ
24319 lượt xem | 0 bình lưận | 1756 đặt tour
Mùa thu
Thông tin tour
Mã Tour: K65 - SSEJ
Ngày: 6 Ngày 5 Đêm
Khởi hành: 28/9/2017
Phương tiện: Máy bay, Ô tô
Khách sạn: 3 sao
Chỉ 15.900.000đ
23620 lượt xem | 0 bình lưận | 2240 đặt tour
Mùa thu
Thông tin tour
Mã Tour: K54 - J
Ngày: 5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: 04/10 và 05/10
Phương tiện: Máy bay
Khách sạn: 3 sao
Chỉ 10.490.000đ
39638 lượt xem | 0 bình lưận | 2089 đặt tour
Mùa hè
Thông tin tour
Mã Tour: K54 - SNE2
Ngày: 5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: 22/5/2017
Phương tiện: Máy bay / Ô tô
Khách sạn: 4 sao
Chỉ 13.499.000 VNĐ
25038.1 lượt xem | 0 bình lưận | 2025 đặt tour
Mùa hè
Thông tin tour
Mã Tour: K54 - SNE
Ngày: 5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: 20/5/2017
Phương tiện: Máy bay / Ô tô
Khách sạn: 4 sao
Chỉ 13.499.000 VNĐ
23127.1 lượt xem | 0 bình lưận | 1978 đặt tour
Mùa hè
Thông tin tour
Ngày: 5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: 25,26,27,29/05; 04,06,10,11,13,17,24,25,28/06
Phương tiện: Máy bay / Ô tô
Khách sạn: 4 sao
Chỉ 12.990.000đ
23579 lượt xem | 0 bình lưận | 1938 đặt tour
Mùa hè
Thông tin tour
Mã Tour: K65 - SJEH
Ngày: 6 Ngày 5 Đêm
Khởi hành: 15, 23/06/ 2017
Phương tiện: Máy bay / Ô tô
Khách sạn: 4 sao
Chỉ 18.990.000đ
22373 lượt xem | 0 bình lưận | 2518 đặt tour
Hoa anh đào
Thông tin tour
Mã Tour: K65 - SJNE
Ngày: 6 Ngày 5 Đêm
Khởi hành: 28/3 & 04/4
Phương tiện: Máy bay, Ô tô
Khách sạn: 3 sao
Chỉ 20.990.000đ
19057 lượt xem | 0 bình lưận | 2635 đặt tour
Hoa anh đào
Thông tin tour
Mã Tour: K54 - SNE
Ngày: 5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: 27,29/3; 2,5,10/4
Phương tiện: Máy bay, Ô tô
Khách sạn: 4 sao
Chỉ 13.990.000đ
19819 lượt xem | 0 bình lưận | 1944 đặt tour
Mùa hè
Thông tin tour
Mã Tour: K54 - SNSE
Ngày: 5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: Liên hệ
Phương tiện: Máy bay / Ô tô
Khách sạn: 3 sao
Chỉ 11.990.000đ
19029 lượt xem | 0 bình lưận | 1724 đặt tour
Mùa hè
Thông tin tour
Mã Tour: K54 - SNEC
Ngày: 5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: Liên hệ
Phương tiện: Máy bay / Ô tô
Khách sạn: 3 sao
Chỉ 12.490.000đ
19004 lượt xem | 0 bình lưận | 1774 đặt tour
Mùa hè
Thông tin tour
Mã Tour: K65 - SJNEC
Ngày: 6 Ngày 5 Đêm
Khởi hành: 12, 31/8
Phương tiện: Máy bay / Ô tô
Khách sạn: 3 sao
Chỉ 20.990.000đ
18146 lượt xem | 0 bình lưận | 2612 đặt tour
Mùa thu
Thông tin tour
Mã Tour: K65 - SEJB
Ngày: 6 Ngày 5 Đêm
Khởi hành: 13/10, 29/10, 31/10, 05/11, 13/11, 19/11, 26/11, 05/12
Phương tiện: Máy bay / Ô tô
Khách sạn: 3 sao
Chỉ 19.500.000đ
19201 lượt xem | 0 bình lưận | 2490 đặt tour
Mùa thu
Thông tin tour
Mã Tour: K54 - SNNE
Ngày: 5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: 4, 7, 31/8 & 14/9
Phương tiện: Máy bay / Ô tô
Khách sạn: 3 sao
Chỉ 11.990.000đ
19829 lượt xem | 0 bình lưận | 1744 đặt tour
Mùa đông
Thông tin tour
Mã Tour: K65 - SJNE
Ngày: 6 Ngày 5 Đêm
Khởi hành: 29/11 & 06/12
Phương tiện: Máy bay / Ô tô
Khách sạn: 4 sao
Chỉ 19.990.000đ
18862 lượt xem | 0 bình lưận | 2530 đặt tour
Mùa đông
Thông tin tour
Mã Tour: K54 - SNE
Ngày: 5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: 08;15;17;20 / 12
Phương tiện: Máy bay / Ô tô
Khách sạn: 3 sao
Chỉ 12.490.000đ
19563 lượt xem | 0 bình lưận | 1788 đặt tour