Danh mục: Tour Dubai
Thông tin tour
Mã Tour: D6 - DA
Ngày: 6 Ngày 5 Đêm
Khởi hành: 09,22,24/05; 19/06
Phương tiện: Máy bay, Ô tô
Khách sạn: 4 sao
Chỉ 22.900.000 VNĐ
107521 lượt xem | 0 bình lưận | 5038 đặt tour
Thông tin tour
Ngày: 6 Ngày 5 Đêm
Khởi hành: 29/4; 18, 25/5
Phương tiện: Máy bay / Ô tô
Khách sạn: 4 sao
Chỉ 25.900.000đ
27821 lượt xem | 0 bình lưận | 3345 đặt tour
Thông tin tour
Ngày: 6 Ngày 5 Đêm
Khởi hành: 27/04
Phương tiện: Máy bay, Ô tô
Khách sạn: 3 sao
Chỉ 30.900.000đ
27068 lượt xem | 0 bình lưận | 3826 đặt tour
Thông tin tour
Mã Tour: ACHAU-OB5-029
Ngày: 6 Ngày 5 Đêm
Khởi hành: Hàng tháng & theo yêu cầu
Phương tiện: Máy bay, ô tô
Khách sạn: 3 sao
Chỉ 31.900.000đ
25386 lượt xem | 0 bình lưận | 3884 đặt tour
Thông tin tour
Ngày: 6 Ngày 5 Đêm
Khởi hành: 30/5
Phương tiện: Máy bay, Ô tô
Khách sạn: 4 sao
Chỉ 27.900.000đ
21212 lượt xem | 0 bình lưận | 3380 đặt tour
5%
Thông tin tour
Ngày: 6 Ngày 5 Đêm
Khởi hành: 27/5, 16/6, 30/6, 14/7, 21/7, 28/7, 31/8,22/9, 29/9, 20/10, 28/10, 17/11, 30/11, 28/12.
Phương tiện: Máy bay, Ô tô
Khách sạn: 4 sao
Tour Dubai – Seri: 6 ngày 5 đêm
Chỉ 29.900.000đ 31.250.000đ
19164 lượt xem | 0 bình lưận | 3529 đặt tour
Thông tin tour
Chỉ 28.900.000đ
18290 lượt xem | 0 bình lưận | 3347 đặt tour
5%
Thông tin tour
Ngày: 6 Ngày 5 Đêm
Khởi hành: 20/06
Phương tiện: Máy bay, Ô tô
Khách sạn: 4 sao
Chỉ 27.900.000đ 29.180.000đ
18390 lượt xem | 0 bình lưận | 3309 đặt tour
Thông tin tour
Ngày: 5 Ngày 4 Đêm
Khách sạn: 4 sao
Tour Dubai Abu Dhabi: 5 ngày 4 đêm
Chỉ 26.900.000đ
18036 lượt xem | 0 bình lưận | 3190 đặt tour
Thông tin tour
Ngày: 5 Ngày 4 Đêm
Phương tiện: Máy bay, Ô tô
Khách sạn: 4 sao
Chỉ 27.900.000đ
18350 lượt xem | 0 bình lưận | 3298 đặt tour
6%
Thông tin tour
Ngày: 6 Ngày 5 Đêm
Khởi hành: 27/5, 16/6, 30/6, 14/7, 21/7, 28/7, 31/8,22/9, 29/9, 20/10, 28/10, 17/11, 30/11, 28/12.
Phương tiện: Máy bay, Ô tô
Khách sạn: 4 sao
Tour khám phá Dubai: 6 ngày 5 đêm
Chỉ 26.900.000đ 28.500.000đ
18609 lượt xem | 0 bình lưận | 3215 đặt tour
18%
Thông tin tour
Ngày: 6 Ngày 5 Đêm
Khởi hành: 27/5, 16/6, 30/6, 14/7, 21/7, 28/7, 31/8,22/9, 29/9, 20/10, 28/10, 17/11, 30/11, 28/12.
Phương tiện: Máy bay, Ô tô
Khách sạn: 4 sao
Tour Dubai: 6 ngày 5 đêm
Chỉ 26.900.000đ 32.900.000đ
18465 lượt xem | 0 bình lưận | 3211 đặt tour