Tag: Văn hóa Sapa
Hầu hết những cộng đồng người dân tộc thiểu số thường rất thân thiện, mến khách. Tuy nhiên sẽ có những phong tục của người Sapa riêng cần tìm hiểu.
Đến để cảm nhận văn hóa, du khách nên đến những lễ hội Sapa tại đây để cảm nhận rõ nét nhất nét độc đáo trong văn hóa tinh thần của đồng bào nơi đây.
Giá trị tinh thần, văn hóa Sapa chính là một điểm thu hút đặc biệt của thành phố xinh đẹp này ngoài những cảnh đẹp nao lòng.